ASE BHP- informacje o projekcie

„ASE BHP” jest firmą prowadzoną przez Patrycję Nowacką, zajmującą się profesjonalnym szkoleniem firm w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny w pracy (BHP). Firma przeprowadza różnorodne szkolenia dla pracowników na stanowiskach kierowniczych, administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz dla służb BHP. Stworzona strona internetowa miał za zadanie przedstawić ofertę firmy i umożliwić przedsiębiorcą zapis ich pracowników na szkolenie.

Implementacja serwisu ASE BHP

Serwis „ASE BHP” został napisany przy wykorzystaniu systemu zarządzania treścią WordPress w wersji 4.4.1. Do najważniejszych zaimplementowanych funkcjonalności portalu należą:

  • system promocji szkoleń i audytów,
  • system szkoleń on-line,
  • system rejestracji na szkolenia,
  • system blogowy,
  • wielojęzyczność,
  • Responsive web design (dostosowanie strony pod urządzenia mobilne).
Szkolenia ASE BHP.
Zaimplementowany serwis internetowy firmy ASE BHP, zajmującej się przeprowadzaniem szkoleń BHP dla firm.