ASE BHP Patrycja Nowacka

ASE BHP jest firmą prowadzoną przez Patrycja Nowacka, zajmującą się profesjonalnym szkoleniem firm w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny w pracy (BHP). Firma przeprowadza szkolenia dla pracowników na stanowiskach kierowniczych, administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz dla służb BHP. W swojej ofercie zakład posiada szkolenia wstępne, okresowe, internetowe, z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z ochrony przeciwpożarowej.

Podstawowe zasady BHP

Przestrzeganie prawidłowych zasad bezpieczeństwa i higieny w pracy daje gwarancje pracownikowi, że wykonuje on swój zawód w sposób bezpieczny zarówno dla niego, jak i dla osób towarzyszących mu w pracy. Brak znajomości zasad BHP nie zwalnia z odpowiedzialności za swoje czyny.

W Polsce to na pracodawcę nałożony jest obowiązek zapewnienia swoim pracownikom pełnego szkolenia z zakresu zasad BHP. Na straży przestrzegania tego prawa stoi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).

Każdy nowy pracownik, jeszcze przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy, ma obowiązek przejścia tak zwanego szkolenia wstępnego BHP. Brak takiego szkolenia u pracownika może skończyć się wysoką karą dla pracodawcy oraz poniesieniem odpowiedzialności, zwłaszcza w momencie, kiedy nowy pracownik firmy, w pierwszym dniu pracy, bez szkolenia BHP, dozna urazu lub jakiejkolwiek innej szkody.

Należy pamiętać, że wszystkie szkolenia BHP posiadają określony termin ważności. Nałożonym obowiązkiem na pracodawcę jest zapewnienie swoim pracownikom ciągłości aktualnych szkoleń. W zależności od zajmowanego stanowiska częstotliwość szkoleń jest różna. Tak zwane szkolenia okresowe powinny się odbywać:

 • do 6 miesięcy od daty szkolenia wstępnego dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych,
 • do 12 miesięcy od daty szkolenia wstępnego dla pozostałych przypadków,
 • co 3 lata od daty ostatniego szkolenia okresowego dla pracowników na stanowiskach robotniczych, którzy nie wykonują prac szczególnie niebezpiecznych,
 • co 1 rok od daty ostatniego szkolenia okresowego dla pracowników na stanowiskach robotniczych, którzy wykonują pracę o charakterze szczególnie niebezpiecznym,
 • co 5 lat od daty ostatniego szkolenia okresowego dla pracowników na stanowiskach kierowniczych, pracowników inżynieryjno-technicznych i pracowników BHP.
 • co 6 lat od daty ostatniego szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych,

Implementacja serwisu ASE BHP

Serwis ASE BHP został napisany przy wykorzystaniu systemu zarządzania treścią WordPress w wersji 4.4.1. Do najważniejszych zaimplementowanych funkcjonalności portalu należą:

 • system promocji szkoleń i audytów,
 • system szkoleń on-line,
 • system rejestracji na szkolenia,
 • system blogowy,
 • wielojęzyczność,
 • Responsive web design (dostosowanie strony pod urządzenia mobilne).
Szkolenia ASE BHP.
Zaimplementowany serwis internetowy firmy ASE BHP, zajmującej się przeprowadzaniem szkoleń BHP dla firm.