Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej jest klubem sportowym, którego jednym z głównych zadań statutowych jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród studentów. Działania Klubu są ukierunkowane na umożliwianie rozwoju zarówno profesjonalnym zawodnikom, jak i zachęcanie do uprawiania sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia osobom, które dopiero rozważają podjęcie swoich pierwszych treningów.

Sportowcom, którzy swoimi umiejętnościami wyróżniają się spośród innych, związek sportowy umożliwia reprezentowanie Politechniki Łódzkiej na Akademickich Mistrzostwach Polski. Zdobyty medal, na arenie między akademickiej, staje się przepustką do stypendium Rektora dla najlepszych studentów, oraz otwiera liczne drogi w dalszej karierze zawodnika.

Osobą, o mniejszych umiejętnościach, klub daje szansę na regularne treningi pod okiem fachowców z Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej oraz możliwość ogólnego rozwoju fizycznego.

Stowarzyszenie jest również miejscem, gdzie świetnie odnajdują się studenci, którzy angażując się w wolontariat sportowy, poznają nowych ludzi i zyskują cenne doświadczenie, towarzyszące organizowaniu wydarzeń sportowych.

Akademicki Związek Sportowy może pochwalić się ponad tysiącem członków, którzy corocznie dokładają swoją „cegiełkę” w budowie silnej pozycji sportowej Politechniki Łódzkiej.

Implementacja serwisu AZS – baza członków klubu

Serwis AZS – baza członków klubu został napisany przy wykorzystaniu systemu zarządzania treścią WordPress w wersji 3.6. Do najważniejszych zaimplementowanych funkcjonalności portalu należą:

  • system zarządzania wszystkimi członkami klubu,
  • moduł generowania statystyk sportowych,
  • newsletter z zaawansowaną możliwością filtrowania adresatów wiadomości,
  • zaawansowana wyszukiwarka członków klubu i dyscyplin sportowych,
  • archiwizator ukończonych semestrów,
  • system grup, hierarchii i uprawnień użytkowników,
  • system zarządzania płatnościami i opłatami studentów,
  • system zarządzania gadżetami dla studentów,
  • system zarządzania dyscyplinami dodatkowymi członków klubu,
  • system zarządzania legitymacjami i wydawaniem duplikatów.