BZB UAS- informacje o projekcie

„BZB UAS” jest przedsiębiorstwem wykorzystującym drony w celu realizacji usług związanych z branżą inżynierii lądowej, leśnictwa i rolnictwa. Firma za pomocą specjalistycznych, bezzałogowych dronów dalekiego zasięgu potrafi przełożyć infrastrukturę terenu na model cyfrowy, dokonać inspekcji obiektów i ich wizualizacji, przeprowadzić inwentaryzację upraw, zbadać ekosystem terenów leśnych, dokonać jego inspekcji, analizy drzewostanu, obliczyć wydajność gospodarstwa rozlicznego, zbadać stan upraw, skontrolować stan budowli i inwestycji. Ponadto firma przeprowadza szereg szkoleń i kursów związanych z obsługą dronów i wykorzystywanych przez siebie technologii.

W tym projekcie celem była optymalizacja strony internetowej firmy pod względem szybkości jej działania, punktów Google PageSpeed Insights, GTmetrix i walidacji kodu źródłowego.

Optymalizacja serwisu BZB UAS

Serwis „BZB UAS” cechował się bardzo wolnym działaniem i niską oceną przez serwisy badające szybkość działania strony internetowej i jej użyteczność na urządzeniach mobilnych. Naszym zadaniem była optymalizacja tych parametrów w określonym przez klienta budżecie.

Proces optymalizacji podzielony został na trzy główne etapy:

  1. analiza strony, jej kondycji, błędów i krytycznych punktów, które miały najwyższy wpływ na jej wolne działanie i niską ocenę,
  2. określenie realnych czynności, które możemy wykonać w określonym budżecie, które będą miały największy wpływ na poprawę kondycji strony,
  3. optymalizacja strony, naprawa wykrytych błędów, redukcja mocy obliczeniowej i pamięciowej najbardziej złożonych algorytmów.

W wyniku przeprowadzonych przez nas prac udało nam się znacząco zwiększyć komfort użytkowania strony, jej odbiór przez klientów firmy i jej współpracowników. Uzyskaliśmy następujące efekty:

  • zmniejszenie czas potrzebnego na załadowanie strony internetowy z kilkunastu do kilku sekund,
  • zmniejszenie liczby ładowanych zasobów z kilkuset do akceptowalnej wartości kilkudziesięciu plików,
  • zmniejszenie objętości strony z kilkudziesięciu megabajtów do zaledwie 2-5 MB,
  • zwiększenie oceny strony przez zewnętrzne serwisy takie, jak Google PageSpeed Insights czy GTmetrix do wartości powyżej 80 punktów.