Moment OF- informacje o projekcie

„Moment OF” jest fotoblogiem autorstwa Łukasza Domizy, poświęconym „uchwyceniu w ramkę” unikalnych i wyjątkowych momentów otaczającego nas świata, które umykają nam w codzienności naszego życia.

Zobaczyć świat w ziarenku piasku,
Niebiosa w jednym kwiecie z lasu.
W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar,
W godzinie – nieskończoność czasu.

William Blake

Implementacja serwisu Moment OF – catching in frame

Serwis „Moment OF” został napisany przy wykorzystaniu systemu blogowego WordPress. Do najważniejszych zaimplementowanych funkcjonalności portalu należą:

  • fotoblog z twórczością autora,
  • moduł Lazy load, służący do doładowywania treści bez odświeżania strony internetowej,
  • Responsive web design (dostosowanie strony pod urządzenia mobilne).
Blog Łukasz Domiza.
Zaimplementowana strona internetowa Łukasza Domizy przedstawiająca jego hobbistyczną twórczość fotograficzną.