Sałatka naddunajska Urbanek.

Urbanek- informacje o projekcie

Firma „Bracia Urbanek” jest wiodącym na rynku producentem przetworów owocowo-warzywnych. Stworzona strona internetowa ma za zadanie promować wytwarzane przez firmę produkty. Za pomocą akademii kulinarnej prezentować sposoby ich wykorzystania i budować relację marki z klientem. Stworzony system ma umożliwić komunikację osób korzystających z produktów „Urbanek” z przedstawicielami firmy. Umożliwiać wymianę opinii i doświadczeń pomiędzy konsumentami i przedstawicielami firmy. Utożsamiać klientów z marką.

Urbanek - akademia kulinarna.
Zaimplementowana strona akademii przepisów kulinarnych Urbanek.

Implementacja serwisu Urbanek

Kapusta kwaszona Urbanek.

Serwis „Urbanek” został napisany przy wykorzystaniu systemu zarządzania treścią WordPress w wersji 3.5.1. Do najważniejszych zaimplementowanych funkcjonalności portalu należą:

  • wielojęzyczność – strona dostosowana do obsługi w języku polskim, rosyjskim, angielskim i mongolskim,
  • newsletter- system zapisu, zarządzania i wysyłki,
  • reklama produktów firmy,
  • system generowania przepisów tygodnia,
  • system zarządzania formularzami, reklamami i pop-up-ami,
  • akademia przepisów kulinarnych,
  • system zarządzania produktami, ich składem i właściwościami,
  • blog publicystyczny,
  • Responsive web design (dostosowanie strony pod urządzenia mobilne).
Serwis Urbanek.
Zaimplementowana strona firmy Urbanek, polskiego producenta przetworów warzywno-owocowych.