Przedstawione statystyki dotyczą rankingu najczęściej używanych systemów zarządzania treścią w Polsce (ranking CMS Polska). Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych systemów CMS na dzień 22 sierpnia 2016 roku.

Porównanie systemów CMS.
Statystyka najpopularniejszych systemów zarządzania treścią w Polsce na sierpień 2016 rok.
[źródło: http://trends.builtwith.com, opracowanie własne]

Ranking CMS Polska Sierpień 2016

Popularność systemów zarządzania treścią jest odmienna w różnych krajach. Wysokie statystyki ogólnoświatowe nie oznaczają, takiej samej popularności systemu w poszczególnych regionach. Wybierając właściwy system CMS, nie można wzorować się tylko ogólnoświatowymi rankingami, ale warto zapoznać się z możliwościami lokalnego rynku.

Popularny system zarządzania treścią zwiększa szanse na znalezienie odpowiedniej firmy, która wybrany system oprogramuje, jak również personelu, który wybrany produkt będzie umieć obsługiwać. Wybór oprogramowania, które ma niską popularność wśród danej społeczności, znacznie utrudnia znalezienie wyszkolonego pracownika i może być problematyczne dla firmy, gdy aktualnie zatrudniony specjalista zrezygnuje ze współpracy lub okaże się niekompetentny.

Tabela 1. Procentowy udział poszczególnych systemów CMS w Polsce.
Nazwa systemu zarządzania treścią Procentowy udział w rynku
WordPress 70%
Joomla! 13,37%
Drupal 3,02%
Artisteer 1,74%
Google Search Appliance 1,01%
CMS Made Simple 0,8%
Website x5 0,8%
Plesk 0,46%
Blogger 0,45%

W Polsce zdecydowanym liderem jest system zarządzania treścią WordPress, który osiąga aż 70% rynku wszystkich systemów CMS. Daleko, na drugim miejscu, plasuje się Joomla!, która z wynikiem 13,37% znacznie wyprzedza Drupala, który zajmując trzecie miejsce, osiągnął wynik zaledwie 3,02%. Pozostałe systemy zarządzania treścią praktycznie nie liczą się na rynku polskim.

Ranking CMS 2016 Polska wykres.
Porównanie najbardziej popularnych systemów zarządzania treścią pod względem ilości zainstalowanych instancji w Polsce.