Komiks festiwal- informacje o projekcie

„Komiks festiwal” to międzynarodowe wydarzenie zorganizowane dla miłośników komiksów i gier. Składa się z kilku dni seminariów, audytów, animacji, prelekcji, konkursów, zabaw, wystawy, wernisaży, warsztatów, koncertów i spotkań z autorami, w których uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Europy. Jest to największa tego rodzaju impreza w Europie Środkowej. Stworzona strona internetowa ma za zadanie promować wydarzenie oraz umożliwić jego organizacje. Uczestnicy wydarzenia mogą za pomocą stworzonego serwisu zarejestrować się i zapisać na poszczególne spotkania, nawigować po całym wydarzeniu, zbierać informacje o aktualnie trwających konkursach, zabawach, czy warsztatach. Strona internetowa pełni formę kompendium wiedzy o imprezie oraz umożliwia komunikowanie się organizatorów i autorów/twórców z uczestnikami wydarzenia.

Komiks Festiwal program.
Zaimplementowany, w pełni skalowany moduł do prezentacji programu wydarzenia.

Implementacja serwisu Komiks Festiwal

Serwis „Komiks Festiwal” został napisany przy wykorzystaniu systemu zarządzania treścią WordPress w wersji 4.2.4. Do najważniejszych zaimplementowanych funkcjonalności portalu należą:

  • system zarządzania wydarzeniami,
  • w pełni skalowany program wydarzenia, dzielony na kilka dni, kategorii i lokalizacji,
  • system blogowy,
  • system aktualności i komunikatów,
  • system integrujący informacje z różnych mediów społecznościowych,
  • wielojęzyczność,
  • Responsive web design (dostosowanie strony pod urządzenia mobilne).
Komiks Festiwal Międzynarodowemu Festiwalu Komiksu i Gier.
Zaimplementowany serwis internetowy poświęcony Międzynarodowemu Festiwalu Komiksu i Gier.

Aktualizacja wrzesień 2016


Organizatorzy „Komiks festiwal” postanowili znowu nam zaufać! W tym roku ponownie organizowane jest wydarzenie, a organizatorzy ponownie postanowili powierzyć nam nadzór nad serwisem internetowym promującym „Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier”. W nowym wydaniu odświeżono wygląd strony internetowej. Dodano nowe moduły galerii i przeglądu zdjęć oraz wprowadzono usprawnienia, które miały za zadanie ułatwić pracę i nawigację w serwisie.

Komiks Festiwal Międzynarodowemu Festiwalu Komiksu i Gier wersja 2016.
Nowa wizualizacja graficzna serwisu Komiks Festiwal.

Aktualizacja wrzesień 2017


Ponownie zostaliśmy poproszeni o nadzór i zabezpieczenie serwisu internetowego wydarzenia „Komiks festiwal”. W tym roku zwiększono i usprawniono możliwości systemu w zakresie zakupu biletów i rejestracji uczestników. Ponownie wprowadzono nowy wygląd serwisu.


Aktualizacja wrzesień 2018


Ponownie pełniliśmy nadzór nad serwisem internetowym 29 edycji wydarzenia „Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier”. Nowa wersja strony wiązała się z aktualizacją jej szaty graficznej oraz wprowadzeniem usprawnień dla organizatorów wydarzenia związanych z udostępnianiem aktualności i komunikatów dotyczących wydarzenia.


Aktualizacja wrzesień 2019


W tym roku pełniliśmy rolę honorowego administratora serwisu internetowego. Nowa edycja „Festiwalu Komiksu” wiązała się jedynie z aktualizacją szaty graficznej strony.